januar 22, 2019
petak, 14 septembar 2018 21:09

Komunikacija u socijalnoj zaštiti - tema stručnog skupa održanog u Vršcu

Autor:

Grad Vršac i vršački Gerontološkom centar bili su domaćini stručnog skupa supervizora pod nazivom „Emocionalna pismenost i emocionalno pismena komunikacija u socijalnoj zaštiti".

Skup, na temu unapređenje stručnog rada zaposlenih u centrima za socijalni rad sa područja južnog i srednjeg Banata, održan je uz podršku Komore socijalne zaštite, a predavači su bili savetnici Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu.

- Veoma je značajno da se zaposleni u Centrima za socijalni rad fokusiraju na stav i emocije u odnosu sa korisnicima, kao i da pokažu da razumeju probleme korisnika. To ne znači da će odnos graditi u skladu sa emocijama, već na objektivnosti i razumevanju, istaknuto je na skupu.

- Kroz ovakve edukacije zaposleni u centrima za socijani rad ne samo što stiču nova znanja, oni dobijaju i određene poene koji su potrebni za obnavljanje licence. Pravilnik o licenciranju je određuje standarde potrebne da bi stručni radnici mogli da obavljaju svoj posao, kaže članica član Gradskog veća Vršca, Tatjana Nikolić.

Podaci pokazuju da se broj korisnika usluga centara u Srbiji kontinuirano povećava, kao i da je broj stručnjaka nedovoljan. A takva je situacija i u Vršcu.

Jedan od gorućih i najsloženijih poslova na kojima se sve učestalije radi je nasilje, a u ceo proces posla, kroz međusobnu saradnju, uključeni su policija i tužilaštvo.