januar 22, 2019
četvrtak, 13 septembar 2018 18:03

Grad Vršac učesnik konferencije "Zdravlje u svim politikama - U zdravom telu zdrav duh"

Autor:

Članica gradskog veća za zdravstvo i socijana pitanja Tatjana Nikolić predstavljala je grad Vršac na zajedničkom sastanku Mreže za zdravlje i Mreže za sport Stalne konferencije gradova i opština juče u Beogradu.

Tema konferencije bila je "Zdravlje u svim politikama - U zdravom telu zdrav duh".

Sastanak mreža organizovan je uz podršku projekta „Institucionalna podrška SKGO-druga faza“ koju sprovodi SKGO, a finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC).

Tema skupa je sprovođenje planova javnog zdravlja i drugih strategija razvoja u gradovima i opštinama.

Dosledna posvećenost u sprovođenju javnih politika u oblastima sporta, zaštite životne sredine i javnog zdravlja su pokazatelj stepena preuzimanja odgovornosti za zdravlje na nivou gradova i opština.

Strateški ciljevi Stalne konferencije gradova i opština su razvoj javnozdravstvene pismenosti, kao i stvaranje društvene klime u kojoj se zdravlje prepoznaje kao vrhunska vrednost, potencijal i preduslov za dugoročni razvoj zemlje.

Partnerstva za zdravlje na lokalnom nivou treba da dovedu do ekonomičnijeg trošenja resursa, većeg zadovoljstva građana, zdravije životne sredine i boljeg zdravlja za sve.