februar 19, 2019
četvrtak, 07 jun 2018 06:31

U Vršcu nastavljena obuka o komasaciji

Autor:

Grad Vršac je u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), nastavio je obuku o unapređenoj proceni zemljišta u postupku komasacije, sa akcentom na zaštitu životne sredine .

Obuka ima za cilj da pomogne državi i lokalnim samoupravama da efikasnije upravljaju poljoprivrednim zemljištem.

Obuci, koja je održana u Gradskoj kući, prisustvovali su i predstavnici NALED-a, savetodavnih službi Vojvodine, kao i predstavnici opština južnog Banata.

Obuku vodi Joahim Tomas, međunarodni ekspert za komasaciju i namenjena j komisijama za komasaciju sa teritorije Banata. .

- Učesnicima radionice je omogućeno da ispune svoju specifičnu ulogu u projektu komasacije zemljišta, a posebno u izradi i usvajanju PZJO-a. Oni su upoznati sa složenošću postupka planiranja kao takvom i senzibilitetom u vezi sa relevantnošću procene uticaja na životnu sredinu u okviru projekta komasacije zemljišta. Oni su osposobljeni da na vreme ispitaju relevantne informacije od izvršnih institucija i aktera i da sprovode proceduru što efikasnije. Oni prepoznaju moguće slabe tačke unutar procesa, istuču organizatori obuke.

Projekat finansira Evropska Unija, Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i Ministarstvo poljoprivrede.

Projekat realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) u saradnji sa Upravom za poljoprivredno zemljište.

Kako je najavljeno, obuka će biti nastavljena i tokom sutrašnjeg dana, na terenu Vlajkovca, Uljme i Izbišta.

Da podsetimo, komasacija predstavlja administrativni postupak, na osnovu Zakona o poljorivrednom zemljištu, u kom se uz odlučujuće uključivanje učesnika vrši grupisanje poljoprivrednog zemljišta. Isti zakon reguliše tok komasacije i služi pravnoj zaštiti učesnika.

Svrha grupisanja parcela je unapređenje proizvodnje i uslova rada u oblasti poljoprivrede i šumarstva, i trajno obezbeđenje prirodnih potencijala u kultivisanom predelu kao egzistencijalne osnove društva. Radi toga se komasaciono područje preoblikuje uzimajući u obzir postojeću strukturu predela.

Takođe, komasacija podrazumeva i uređenje putne i kanalske mreže.