januar 22, 2019
petak, 29 jun 2018 09:12

Sastanak sa ombudsmanom u Plandištu

Autor:

Na inicijativu Pokrajinskog zaštitnika građana-ombudsmana i Koordinacionog tima mreže „Život bez nasilja“, održan zajednički sastanak sa predstavnicima postupajućih institucija u opštini Plandište.

Tema sastanka je razmena informacija i iskustava Koordinacioog tima mreže “Život bez nasilja“ i predstavnika postupajićih institucija u opštini Plandište, Osnovnog i Prekršajnog suda u Vršcu i Osnovnog javnog tužilaštva u Vršcu, predstavnika sve tri osnovne škole sa teritorijie opštine, predstavnika lokalne samouprave, Policije i Doma zdravlja.

Prisutne učesnike je na samom početku pozdravio predsednik opštine Plandište, Jovan Repac. Predsednik opštine, rekao da zahvaljuje Ombudsmanu što je prepoznao potrebu i inicirao sastanak u opštini Plandište koja je jedna od najstarijih, po demografskoj strukturi, u Vojvodini i gde sigurno treba da se utiče na svest građana kako bi se predupredili svi oblici nasilja, posebno porodično nasilje. Predsednik je takođe rekao da je tema delikatna ali da o njoj ne sme da se ćuti. Predsednik se posebno zahvalio na dobroj saranji sa Ventrom sa socijalni rad i Policijskom stanicom.

Pokrajinski zaštitnik građana-ombudsman, prof.dr. Zoran Pavlović je na početku sastanka govorio o Koordinacionom timu mreže “Život bez nasilja“ i rekao da tim treba da radi svuda u Vojvodini i da su krenuli od nastarije opštine, jer nasilje ne bira ni pol ni sredinu gde se dešava. Profesor Pavlović se zalaže za rad i aktivnost na prevenciji nasilja, ne samo na rešavanju posledica. Pokrajinski zaštitnik građana smatra da je neophodno da se uspostavi Lokalni ombudsman, na nivou Regije.

Nakon toga, svoja iskustva u vezi sa nasiljem, a pre svega sa obicima fizičkog nasilja, govorili su i ostali učesnici sastanka, predstavnice Ženske parlamentarne mreže Skupštine AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova i Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman sa saradnicama.

Nakon iznetih iskustva svih postupajućih institucija sa teritorije opštine Plandište i sudova i Tužilaštva iz Vršca, učesnici sastanka donelu su zaključak da je ključ u suzbijanju nasilja, prevencija nasilja, da bi trebalo da se uspostavi Lokalni ombudsman, da se radi na osnaživanju profesionalaca koji se bave nasiljem i prevencijom nasilja, da se u Centrima za socijalni rad poveća broj zposlenih. Iz Pokrajinskog zavod za socijalnu zaštitu predlažu da se u školama ponovo uvedu socijani radnici.

Organizator ovog skupa bio je Kabinet predsednika Opštine Plandište i Odeljenje za društvene delatnosti opštinske uprave Opštine Plandište.