februar 23, 2019
petak, 15 jun 2018 06:45

Bespovratna sredstva dodeljena Plandištu

Autor:

Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava u iznosu od 3.958.855,80 dinara za učeće u sufinasniranju projekta „Pametne urbane usluge putem uniformnih standarda kvaliteta javne infrastrukture za veću energetsku efikasnost - BANATSMART“ predsedniku opštine Plandište, Jovanu Repcu uručila je pokrajinska sekretarka za ginansije Smiljka Jovanović.

Projekta se realizuje u okviru programa „Interreg – Program prekogranične saradnje Rumunija- Srbije“ .

Lokalna samouprava je sredstva ostvarila učešćem na konkursu Sekretarijata za finansije AP Vojvodine za sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz fonda Evropske Unije.
Pravo na bespovratna sredstva u okviru ovogodišnjeg konkursa ostvarilo je 64 korisnika, a vrednost ugovora je 100 miliona dinara.

Smiljka Jovanović je iznela da Pokrajinska vlada jedina u Srbiji subvencioniše programe namenjene sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije. Počelo se 2012. godine sa 20 miliona dinara, a 2017. godine je završena sumom od 200 miliona dinara za ove namene.