februar 19, 2019
petak, 08 jun 2018 07:30

Uspešno završen projekat namenjen osoba sa invaliditetom

Autor:

U Plandištu je održana završna konferencija projekta „Lokalna podrška samostalnom životu osoba sa invaliditetom“.

Cilj projekta je pomoć osobama sa invaliditetom i deci sa posebnim potrebama i njihovim porodicama. Projektom je predviđeno da 10 domaćica i 10 domaćina, hausmajstora, rade sve potrebne poslove u kući, održavanje okućnice i sitnije popravke.

Ovu uslugu su domaćini i domaćice pružali u 45 porodica tokom deset meseci implementacije projekata.

- Opština Plandište realizovala je više projekata koji su pružali usluge staračkim domaćinstvima, ali ovo je prvi projekat koji je namenjen osobama sa inaliditetom i njihovim porodicama – istakla je načelnica za društvene delatnosti, Olga Dimitrovski.

Zamenik predsednik opštine Plandište, Goran Donevski je govorio o značaju ovakvih i sličnih projekata i potrebi da ih i u narednom periodu bude, jer je strukura stanovništva opštine Plandište takva da su ovi projekti neophodni.

Opština Plandištre će svakako podržati ovakve projekte, kojima se pomaže korisnicima projekta, ali i ovim izvrsnim domaćicama i domaćinama koji su požrtvovano radili sa korisnicima i bez kojih svakako ovaj projekat ne bi bio realizovan.

Direktorka Centra za socijalni rad, Đurđevka Tafra zahvalila je svim zaposlenima na implementaciji projekta i istakla da je Cenar zahvaljujući ovom projektu otkrio starije osobe sa invaliditetom za koje nije znao da postoje i kojima je zahvaljujući projektu sada pružena adekvatna pomoć i nega.