februar 16, 2019
utorak, 15 maj 2018 07:50

Država sa 15 miliona podržala projekte pančevačkih institucija kulture

Autor:

Pančevačke institucije kulture i udruženja građana ove godine deo svojih aktivnosti sprovešće zahvaljujući novcu dobijenom na konkursu za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2018. godini Ministarstva kulture i informisanja.

Projekti iz Pančeva koji su finansijski podržani od strane Ministarstva kulture:

Narodni muzej Pančevo za projekat: Arheološka topografija Banata (jugozapadni Banat) - izrada i štampanje monografije "Arheološka topografija opštine Pančevo 1" 800.000 dinara.

Narodni muzej Pančevo - Sistemska arheološka istraživanja lokaliteta Dolovo Ciglana u 2018. godini 700.000 dinara.

Narodni muzej Pančevo - Život i zaostavština ruskih izbeglica u Pančevu u periodu 1919-1941 650.160 dinara

Istorijski arhiv u Pančevu - Unapređenje uslova čuvanja i zaštite arhivske građe Istorijskog arhiva u Pančevu 400.000 dinara

Gradska biblioteka Pančevo - Izdavanje stručne literature u bibliotečko-informacionoj delatnosti i podsticanje stručnih i naučnih istraživanja i edukacije zaposlenih u oblasti bibliotečko-informacione delatnosti 765.000 dinara

Zavod za zaštitu spomenika kulture Pančevo - Sanacija i restauracija fasade i dekorativne plastike na zvoniku Preobraženske crkve u Pančevu 10.820.000 dinara

Udruženje građana „Poseti Pančevo“ - „Vetrenjače za decu-Deca za vetrenjače“ 300.000 dinara.