septembar 19, 2018
petak, 09 mart 2018 17:08

Usvojen Nacrt odluke o postavljanju manjih montažnih i pokretnih objekata

Autor:

Članovi Gradskog veća usvojili su Nacrt odluke o postavljanju manjih montažnih, pokretnih i drugih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene.

Novina u ovoj odluci je kategorija “Zelena ostrva” na zahtev JKP Higijene, koja predstavljaju montažne objekte koje će ovo preduzeće graditi na više lokacija u gradu u dogovoru s urbanistima, a takođe će se ubuduće petnaestak lokacija za postavljanje frižidera za prodaju sladoleda izdavati u postupku javnog nadmetanja.

Ovom Odlukom predviđeno je i izdavanje javne površine za specijalizovano vozilo za pripremu i prodaju hrane, a lokacije će se izdavati u postupku javnog nadmetanja. Pri pisanju ove Odluke vođeno je računa i o bezbednosti, pa je u kategoriji letnjih bašti povećana udaljenost bašte od kolovoza.

Takođe su usvojene i izmene Odluke o uređenju saobraćaja na teritoriji grada Pančeva.
Gradsko veće dalo je saglasnost Ministarstvu pravde Republike Srbije za izgradnju priključne saobraćajnice za potrebe kompleksa kazneno-popravnog zavoda u Pančevu, koji se gradi na Bavaništanskom putu.

Gradsko veće potvrdilo ostavku direktorke Grejanja Sandre Božić

Članovi Gradskog veća na današnjem zasedanju utvrdili su prestanak mandata direktora Javno-komunalnog preduzeća “Grejanje” Pančevo.

Kako je Slađana Feratović, sekretar Sekretarijata za skupštinske poslove, poslove Gradonačelnika i Gradskog veća obrazložila, direktorka Grejanja Sandra Božić podnela je pismeno ostavku 7. marta. Prema proceduri prestanak mandata utvrđuju prvo Gradsko veće, a zatim i odbornici na prvom narednom zasedanju Skupštine grada Pančeva.