februar 16, 2019
sreda, 14 februar 2018 11:59

Usvojen Akcioni plan zapošljavanja za ovu godinu

Autor:

Članovi Gradskog veća na današnjem zasedanju usvojili su Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2018. godinu kojim su predviđene i dve nove mere aktivne politike zapošljavanja.

Gordana Ćirić iz Sekretarijata za privredu i ekonomski razvoj je rekla da su Lokalnim akcionim planom zapošljavanja za 2018. godinu predviđeni iznosi sredstava za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja, napominjući das u od ove godine uvedene i dve nove mere.

- Jedna se odnosi na uvođenje ženskog preduzetništva za koje je izdvojeno milion dinara. Druga se odnosi na javne radove – razvoj usluge lični pratilac, odnosno obezbeđivanje ličnog pratioca u sklopu kojeg će 26 mladih ljudi pratiti decu sa smetnjama u razvoju. Za realizaciju ove mere aktivne politike zapošljavanja budžetom je obezbeđeno 3,7 miliona dinara, obrazložila je Ćirić.

U ovoj godini za stručnu praksa Grad Pančevo će iz budžeta izdvojiti 6 miliona dinara, za javne radove 4,5 miliona dinara, za studentsku letnju praksu 700 hiljada dinara, za Sajam zapošljavanja 500 hiljada dinara. Nastavlja se i ove godine sa unapređenjem konkurentnosti srednjih škola putem poboljšanja uslova za izvođenje praktične nastave i za ovu meru izdvojeno je 1,5 miliona dinara, za dodelu subvencija početnicima u biznisu kroz samozapošljavanje 4,7 miliona dinara, a za program za podršku početnicima u biznisu u vidu pravno-finansijskog savetovanja u poslovanju odvojeno je dva miliona dinara. Za realizaciju NIS šanse obezbeđeno je 6 miliona dinara.

U ovom dokumentu se navodi da su i dalje izrazito suficitarna zanimanja, odnosno da ih ima previše na tržištu rada a ne postoji potražnja za njima: maturanti gimnazije, pravni tehničari, ekonomski tehničari, poljoprivredni tehničari, diplomirani pravnici, diplomirani menadžeri, turistički tehničari, hemijsko-tehnološki tehničari, frizeri, sva zanimanja iz oblasti kulture i prosvete osim profesora matematike i fizike.

Zanimanja koja su tražena a koji ih nema dovoljno na tržištu rada su ovlašćene računovođe, diplomirani farmaceuti sa položenim stručnim ispitom, diplomirani defektolozi, medicinske sestre, šivači konfekcije, obućari, autolakireri, informatičari, programeri, profesori matematike, hemije, fizike, profesori nemačkog jezika, zavarivači...