februar 16, 2019
četvrtak, 04 oktobar 2018 18:00

Izmene i dopune Plana detaljne regulacije područja „Mali Rit“ u Pančevu – rani javni uvid od 5. oktobra 2018.

Autor:

U javnim glasilima oglašeno je izlaganje na rani javni uvid Izmene i dopune Plana detaljne regulacije područja „Mali Rit“ u Pančevu u trajanju od 15 dana koji počinje 5. oktobra 2018.

Planski dokument će biti izložen na rani javni uvid, u zgradi Gradske uprave grada Pančevo, ul. Trg kralja Petra I br. 2-4, 26000 Pančevo, u holu na šestom spratu, kao i u kancelariji 609, svakog radnog dana od 9-15 časova.

Plan će biti dostupan javnosti i u digitalnom obliku, u trajanju ranog javnog uvida, na zvaničnoj internet stranici grada Pančeva.

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti primedbe u toku trajanja ranog javnog uvida, isključivo u pisanom obliku, Gradskoj upravi grada Pančeva, Sekretarijatu za urbanizam, građevinske i stambeno – komunalne poslove, putem pisarnice Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I br. 2-4, 26000 Pančevo.

Evidentirane primedbe i sugestije mogu uticati na planska rešenja.

Plan izrađuje Javno preduzeće „Urbanizam“ Pančevo, vodeći planer – Olivera Dragaš, dipl.inž.arh.