februar 16, 2019
četvrtak, 04 oktobar 2018 17:56

Plan detaljne regulacije „Hipodrom“ u Pančevu, na javnom uvidu do 10. oktobra 2018.

Autor:

U toku je izlaganje na javnom uvidu Nacrta Izmene i dopune Plana detaljne regulacije „Hipodrom“ u Pančevu u trajanju od 30 dana, počev od 7. septembra 2018. do 10. oktobra 2018. godine.

Planski dokument će biti izložen na javni uvid, u zgradi Gradske uprave grada Pančevo, ul. Trg kralja Petra I br. 2-4, u holu na šestom spratu, kao i u kancelariji 609, svakog radnog dana od 9-15 časova.

Plan je dostupan javnosti i u digitalnom obliku, u trajanju javnog uvida, na zvaničnoj internet stranici grada Pančeva:

http://www.pancevo.rs/sadrzaj/uploads/2018/09/pdr-hipodrom-izmene-10-avgust-2018-.pdf

http://www.pancevo.rs/sadrzaj/uploads/2018/09/01-PLAN-NAMENE-POVRSINA.pdf

Za pružanje informacija u vezi sa navedenim planski dokumentom zainteresovani se mogu obratiti Sekretarijatu za urbanizam, građevinske i stambeno-komunalne poslove, gradske uprave Grada Pančeva, putem telefona (013) 353-304.

Predstavnici obrađivača plana – JP „Urbanizam“ Pančevo – davaće obaveštenja vezano za planski dokument za tokom trajanja javnog uvida, svakog petka, u vremenu od 11 do 12 časova, u prostorijama Gradske uprave Grada Pančeva.

Zainteresovana pravna i fizička lica, mogu da podnesu primedbe na Nacrt plana, za vreme trajanja javnog uvida, isključivo u pisanom obliku, Gradskoj upravi grada Pančeva, Sekretarijatu za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj, putem pisarnice Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I, br.2-4, 26000 Pančevo.

Evidentirane primedbe i sugestije mogu uticati na planska rešenja.

Javna prezentacija Nacrta izloženog planskog dokumenta biće organizovana dana 18. septembra 2018. godine, u 13 časova, u Maloj sali zgrade gradske uprave grada Pančeva.

Javna sednica Komisije za planove biće održana 10. oktobra 2018. godine, sa početkom u 13 časova, u Maloj sali zgrade gradske uprave grada Pančeva.

Ukoliko dođe do promene mesta ili vremena održavanja javne sednice Komisije za planove, oglasiće se novi termin i mesto održavanja sednice Komisije.

Plan izrađuje Javno preduzeće „Urbanizam“ Pančevo, vodeći planer – Dušica Černicin, dipl.inž.arh.