Južni Banat

Južni Banat

Za samo dva sata 13. juna na području opštine Bela Crkva zabeležene su padavine u količini 70 – 90 l/m2. Obilne padavine najviše su ugrozile deo naseljenog mesta Jasenovo, problema je bilo i u Beloj Crkvi i Dupljaji i na putu Grebenac - Šušara. Na terenu su bili vatrogasci, radnici i mehanizacija svih preduzeća koji su mogla da pomognu.

Na 17. redovnoj sednici SO Bela Crkva usvojen je i rebalans opštinskog budžeta, date su saglasnosti na izveštajeo radu svih javnih preduzeća i ustanova, usvojena odluka o proizvodnji i distribuciji vode i o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JKP „Belocrkvanski komunalac“.

Povodom obeležavanja manifestacije “ Internacionalni karneval Pančevo 2018 “ JKP ATP će uvesti dodatne polaske na sledećim linijama:

Predsednik opštine Kovačica MIlan Garašević saopštio je da je u Novom Sadu, ime opštine Kovačica, potpisao ugovor o sufinansiranju komasacije Katastarske opštine Debeljača.

Učenici kovinske OŠ Jovan Jovanović Zmaj priredili su svečanost u Centru za kulturu Kovin, a povom poslednjeg dana nastave. Prisutne je pozdravila direktora škole, Vesne Jotić koja je izjavila da su ispratili u svet odraslih još jednu generaciju učenika ove škole i završili, u svakom pogledu, izuzetno uspešnu školsku godinu.

Komisija za sprovođenje postupka davanja lokacija na Vršačkom jezeru, raspisala je oglas za sprovodjenje javnog nadmetanja za davanje lokacija određenih Planom lokacija za postavljanje pokretnih i montažnih objekata na «Vršačkom jezeru» u Vršcu, u 2018. godini.

Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava u iznosu od 3.958.855,80 dinara za učeće u sufinasniranju projekta „Pametne urbane usluge putem uniformnih standarda kvaliteta javne infrastrukture za veću energetsku efikasnost - BANATSMART“ predsedniku opštine Plandište, Jovanu Repcu uručila je pokrajinska sekretarka za ginansije Smiljka Jovanović.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman od 2005. godine koordinira radom mreže „Život bez nasilja“ koja predstavlja mrežu institucija usmerenu na pružanje podrške i zaštite građanki i građana u ostvarivanju prava na zaštitu života bez nasilja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Član KPA “Bela Crkva” Dušan Mihajlović osvojio je gotovo sve što se osvojiti moglo na takmičenjima u zemlji i inostranstvu, pa poziv u reprezentaciju nikoga nije začudio, ali je sve učinio ponosnim.

Opština Kovačica i kabinet predsednika opštine Milana Garaševića i ove godine priredili su prijem za najuspešnije učenike koji su ovom prilikom nagrađeni prigodnim poklonima.