februar 16, 2019
petak, 13 april 2018 16:24

Suzbijanje larvi komaraca na teritoriji Opova

Autor:

Inspekcija za zaštitu životne sredine Opštine Opovo obaveštava javnost da će se u periodu od 13. do 20. aprila, sa početkom od 7 časova, kada vremenski uslovi budu odgovarajući, izvršiti tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji opštine.

Suzbijanje larvi komaraca sprovešće se avio tretmanom, preparatom Vectobac WG u dozi 0,25 kg/ha na lokalitetima: priobalje Tamiša, staništa, priobalje reka, izlivi reka, kanali, jezera i bare na površini od 150 ha.

Usluge suzbijanja komaraca na teritoriji AP Vojvodine na osnovu ugovora sa Pokrajinskim sekretarijatom za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine sprovodiće preduzeće EKO-SAN d.o.o.