septembar 19, 2018
četvrtak, 22 februar 2018 07:12

U Opovu se čuvala slika Njegoša u prirodnoj veličini

Autor:

U beogradskoj Pravdi, jednom od najznačajnijih listova u Jugoslaviji između dva svetska rata, 10. septembra 1925. godine objavljen je zanimljiv prilog u kojem se spominju Opovo i general Milan Manojlović, kao i njegova supruga Jelena, u lokalnoj istoriji poznati i kao vlasnici tadašnje vile Mis Helena (Mihajlena).

U redovima koji slede, možete pročitati originalan tekst objavljenog priloga iz 1925. godine.

ORIGINALNA SLIKA VLADIKE RADA

Prilikom jednog svog putovanja na Cetinje pre dvadeset i pet godina, feldmaršal lajtnant pok. Milan Vitez Manojlović kupio je nacionalnu umetničku antiku: originalnu sliku Vladike Rada u prirodnoj veličini. Navešćemo kako je ovo umetničko delo došlo u ruke Manojloviću.

Nezna se tačno uzrok zašto je ova slika izložena prodaji u Lokandi na Cetinju. Kako je Cetinje imalo vrlo malo kupaca za ovo umetničko delo, to je za ono vreme, basnoslovnu cenu ponudila supruga tadašnjeg ministereaidenta Kučinskog koja je bila vrlo bogata i čija je namera bila da je prenese u Visbaden. Pok. Manojlovića, kao velikog Srbina, a u ono vreme i predsednika Tekelijinog Fonda, to je zabolelo i uz znatno veću cenu otkupi sliku, i spase da ovo delo retke umetničke i nacionalne vrednosti ne ode u tuđinu. Sliku prenese na svoje imanje u Banat, u selo Opavu, gde se i sada nalazi u posedu njegove udove plemenite baronice Jelene Manojlović.

Kako su sad u jeku pripreme za proslavu Njeguševu na Cetinju i prenos kostiju, to se i one slike setila i Matica Srpska iz Novog Sada, pa svakako želeći da je umnoži, poslala je u Opavu pl. Baronici Manojlović, advokata dr. Tomandla, da sliku preslika, što je ovaj ovih dana sa dozvolom pl. Baronice i učinio.

Država i pozvani krugovi trebali bi da se zainteresuju za ovu sliku, čija je umetnička i nacionalna vrednost velika, pa da je otkupe i prenesu u kapelu na Lovćenu ili u Muzej čemu bi i plemenita vlasnica izašla u susret.

Pravda 10.9.1925

Portal glasopova.rs podseća čitaoce i ko su bili glavni junaci ove priče. Novinar Pravde pogrešno navodi prezime generala i njegove supruge, koje glasi Mihajlović, a ne Manojlović, a zanimljivo je da navodi i arhaični, stari naziv Opova, kao Opava, što naravno nije greška jer meštani Opova i okolinih sela i danas kažu OPAVČANI.

Milan Mihajlović je rodom iz Gline, rano je ostao bez roditelja, ali kao odličnog đaka, austrougarske vlasti su ga o državnom trošku poslale u vojnu školu. Mihajlović se uzdigao do generalskog čina. Kada je unapređen za generala dobio je i plemićku titulu. Ne zna se kada i zbog čega je došao u Opovo, gde se oženio Jelenom, ćerkom trgovca Nikole Matića. Znamo da nisu imali dece, a opovačku vilu Mis Hellena (koju je narod prozvao Mihajlena) sagradili su verovatno krajem XIX veka. Od posledica srčanog udara general Mihajlović je 1905. godine na carskim manevrima u Poljskoj umro, dok je njegova supruga Jelena umrla 1929. godine u Pančevu, a sahranjena u Opovu, u kapelici koju je sagradila 1927. godine.

0113b 1024x683

Redakcija Glasa Opova posebno se zahvalila njihovom stalnom saradniku Draganu Maslareviću iz Beograda, koji javnost često obraduje sa starim fotografijama, razglednicama, mapama i tekstovima vezanim za Opovo i okolinu.