septembar 19, 2018
utorak, 20 februar 2018 23:32

Sportsko-rekreativni i turistički kompleks Baranda-Opovo na javnom uvidu

Autor:

Odeljenje za imovinsko pravne, stambeno-komunalne poslove, urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opovo, oglasilo je Javni uvid u nacrt plana detaljne regulacije sportsko - rekreativnog i turističkog kompleksa Baranda, kao i Izveštaj o strateškoj proceni.

Javni uvid obaviće se u holu Opštinske uprave Opovo u ulici Borisa Kidriča br. 10, od 20. februara do 21. marta 2018.godine. Javna prezentacija planskog dokumenta održaće se u skupštinskoj sali Opštine Opovo, Borisa Kidriča br. 10, 15. marta od 13 časova.

Javna sednica Komisije za planove, održaće se u zgradi Opštinske uprave Opovo 29. marta od 13 časova. Fizička lica i predstavnici pravnih lica mogu prisustvovati javnoj sednici i usmeno obrazložiti podnete primedbe. Obrađivač planskog dokumenta javno iznosi svoj stav o svakoj podnetoj primedbi.

Službena lica Odeljenja davaće u toku trajanja javnog uvida osnovne informacije o urbanističkom planu zainteresovanim licima svakog radnog dana u periodu od 12 do 15 časova, na telefon 013/681-212 ili 681-666.

Nacrt Plana detaljne regulacije sportsko rekreativnog i turističkog kompleksa Baranda-Opovo i izveštaj o strateškoj proceni plana biće izložen i u digitalnom obliku na internet strani www.opovo.org.rs.

Sva zainteresovana pravna i fizička lica, mogu da izvrše uvid u izloženu dokumentaciju, kao i da u toku trajanja javnog uvida dostave svoje primedbe i sugestije u pisanoj formi Odeljenju za imovinsko pravne, stambeno-komunalne poslove, urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine, putem pisarnice Opštinske uprave Opovo, ul.Borisa Kidriča br.10, poštanski broj 26.204 Opovo, zaključno sa 21.03.2018. godine.