januar 22, 2019
ponedeljak, 02 jul 2018 22:57

Dunavac u novom ruhu

Autor:

Akcijom iznošenja trave i smeća koje je izvađeno iz kovinskog Dunavca, JKP "Kovinski komunalac" je završio finalno sređivanje kompletne obale Dunavca.

Sa akcijom čišćenja, izvlačenja trave i ostalih otpadaka koji su se našli na dnu, započelo je Vodoprivredno preduzeće "Podunalje" još 19.06.2018. Akcija je nastavljena 25.06. i usput je firma JKUP "Belocrkvanska Jezera" pokosila travu između pontona.

Nakon finalnog čišćenja, Dunavac je spremno dočekao Evropski Dan Danava, koji obeležavaju svi gradovi kroz koje protiče reka Dunav.