januar 17, 2019
petak, 23 februar 2018 07:27

U Alibunaru održana 51. sednica Opštinskog veća

Autor:

U Alibunaru je održana 51. sedinca Opštinskog veća, kojom je predsedavao predsednik opštine Predrag Belić. Na sednici je doneta Odluka o donošenju Plana javnih nabavki Opštine Alibunar za 2018. godinu.

Opštinsko veće opštine Alibunar u svojstvu odgovornog lica naručioca donelo je Odluku o donošenju Plana javnih nabavki opštine Alibunar za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 34.789.164,00 dinara bez PDV-a, odnosno 41.651.995,00 dinara sa PDV-om.

Planom javnih nabavki Opštine Alibunar za 2018. godinu planira se sprovođenje 15 postupaka javnih nabavki, od čega su 2 postupka javnih nabavki dobara sa procenjenom vrednošću u iznosu od 8.333.333,00 bez PDV-a, 10 postupaka javne nabavke usluga sa procenjenom vrednošću u iznosu od 21.955.832,00 bez PDV-a i 3 postupka javne nabavke radova sa procenjenom vrednošću u iznosu od 4.499.999,00 dinara bez PDV-a.

Plan javnih nabavki opštine Alibunar sastavljen je u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ Br.124/12, 14/15 i 68/115) i Odlukom o budžetu opštine Alibunar za 2018. godinu ( „Službeni list opštine Alibunar“ za 2018. godinu, br.37/2017). Sastavnim delom ove Odluke smatra se i Tabela plana javnih nabavki koja će se dostaviti Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj insituciji putem aplikativnog softvera koji je objavila Uprava za javne nabavke.